Хотел Мальовица

ТУРИЗЪМ

Парк Рила - интересна информация

Национален парк „Рила“ е най-големият от трите национални парка на територията на България. Тези територии са обявени за национален парк на 24 февруари 1992 г.  Паркът обхваща територия с площ над 81 000 ha в централните и най-високи части на планина Рила. Той е създаден с цел да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.

Play Video

 От територията на парка извира една от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров – Марица. Паркът се простира между 800 и 2925 m надморска височина и на неговата територия са разположени 120 естествени езера, повечето с ледников произход.

Националният парк Рила се простира между 41°53´ и 42°19´ северна географска ширина и между 23°07´ и 23°55´ източна географска дължина. На територията на парка се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала (2925 m).

На територията на парка се намират четири резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица. Национален парк Рила е една от най-големите защитени територии в Европа. Двата резервата „Парангалица“ и „Маричини езера“ са част от световната мрежа на биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

СКИ В МАЛЬОВИЦА

СКИ В МАЛЬОВИЦА

Хотел Мальовица е разположен в местността Меча поляна и разполага със ски училище и ски гардероб, от който може да се наеме всичко необходимо, за практикуване на зимни спортове.

ВРЪХ МАЛЬОВИЦА

ПАРК РИЛА

Ако сте тръгнали да покорявате връх Мальовица, задължително ще минете и през Хотел Мальовица и местността Меча поляна. Отбийте се при нас за вкуса закуска или обед, придружени от чаша ароматен планински чай.

ПАРК РИЛА

ПАРК РИЛА

До хотел Мальовица се стига по асфалтов път. Това го прави основен подстъп не само към връх Мальовица, но и към целият западен дял на Рила планина. Разполагаме с паркинг, на който можете да оставите автомобила.